Tesařovská kaple v Kořenově – foto týdne 42/2018

V centru obce stojí zdaleka viditelný symbol této oblasti – osmiboká Tesařovská kaple s bělostnými zdmi, v noci nasvícená reflektory. Kaple byla postavena zdejšími evangelíky, kteří se předtím ke svým pobožnostem scházeli u blízké chaty Zvonice.
Prostředky na stavbu získal pastor evangelické obce přednášením ve Slezku, a tak mohl být základní kámen položen roku 1909 a stavba svépomocí trvala evangelíkům necelé 4 měsíce. Horský hřbitov byl u kaple založen roku 1911, úřady jej však – bůh ví proč – dlouho nechtěly povolit. Roku 1913 však truhláři Ulmannovi zemřely dvě dcery a on je – povolení nepovolení – pochoval na hřbitově, a rakouská státní mašinérie tedy musela hřbitov legalizovat.

Fotografii můžete zakoupit ve fotobance.

Tesařovská kaple v Kořenově
Tesařovská kaple v Kořenově

Napsat komentář