VODOPÁDY JEDLOVÉ – NAUČNÁ STEZKA JEDLOVÝ DŮL
Vodopád na Jedlové v Jizerských horách

VODOPÁDY JEDLOVÉ – NAUČNÁ STEZKA JEDLOVÝ DŮL

Vodopády Jedlové se nachází na 1,5 km dlouhé naučné stezce „Jedlový důl“.

Naučná stezka vede po modré turistické značce. Zpočátku je lesní cesta pohodlná, ve vyšších partiích přechází v kamenitou a kořeny prorostlou pěšinu a v závěru ji vystřídá dřevěný chodník.

Na krátkém úseku můžeme obdivovat přírodou vytvořené útvary, které jsou od roku 1992 chráněné v přírodní rezervaci Jedlový důl.

Jedlovým dolem protéká potok Jedlová, který pramení v PR Na Čihadle a sbírá vodu na náhorní pláni Jizerských hor. Zpočátku má mírný spád, ale na hranici přírodní rezervace se jeho profil mění. Potok se zařezává do skalního podloží, protéká zalesněným údolím se strmými svahy, skalními výchozy a balvanitými sutěmi.

Největší atrakcí Jedlového dolu a naučné stezky zároveň je hlavní vodopád v nadmořské výšce 770 až 785 m n. m. Je dokonalým pravým vodopádem s kolmým skalním stupněm a ostrou přepadovou hranou. Vodopádem protéká dostatečné množství vody 200 l/s a nabízí skutečně atraktivní podívanou. Jeho výška je přibližně 5 m . Na přepadové hraně se vodopád rozděluje do dvou ramen vzdálených od sebe 4 metry.

Vodopády Jedlové
Vodopády Jedlové v Jizerských horách

Po 12 metrech vodopád pokračuje druhým stupněm o sklonu 50 stupňů. Voda po něm doskáče do hloubky 3,5 metru. Po dalších 6 metrech pád vody pokračuje třetím stupněm o sklonu 60 stupňů. Výška třetího stupně je rovněž 3,5 m, jeho mohutnost je stejná jako u druhého stupně. Celková výška vodopádu po sečtení činí 12 metrů. Některé zdroje uvádějí až 15 metrů.

Vodopád na Jedlové v Jizerských horách

Vodopády Jedlové jsou orientovány na jih, což poskytuje dobré světelné podmínky pro fotografování.

Nad Pekelnou tůní v nadmořské výšce 710 metrů, 600 metrů pod hlavním vodopádem, se nachází dvoustupňový nepravý vodopád s malou plotnou. Jeho celková výška je 2,5 metru, sklon 40 stupňů .

Vodopád na Jedlové v Jizerských horách

O deset výškových metrů níže hučí Pekelný vodopád v Pekelné tůni. Jeho sklon je 60 stupňů a výška 3,5 metru.

O dalších sto metrů níže v nadmořské výšce 675 m voda stéká do třímetrové hloubky po skalní skluzavce se sklonem 30 stupňů. Část proudu se od hlavního toku odděluje a padá téměř svisle ve dvou malých vodopádech.

Poslední nejníže položený vodopád na Jedlové se nachází v nadmořské výšce 665 m, pouze o 50 metrů dál. Voda překonává 4 metry vysoký schod se sklonem 50 stupňů.

Vodopády Jedlové na Wikipedii

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedlový_důl

Nejen vodopády Jedlové a kaskády na Jedlovém potoce upoutají vaši pozornost. V blízkosti Pekelné tůně, na levém břehu potoka, stezka prochází kolem Pekelných skal, které jsou tvořeny několika žulovými věžemi, stěnami a bloky.

Naučnou stezku v Jedlovém dole vyznačila v roce 2000 Společnost pro Jizerské hory ve spolupráci s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Správou CHKO Jizerské hory. V roce 2011 ji Jizersko-ještědský horský spolek zrekonstruoval a opatřil sedmi informačními tabulemi.

První a poslední tabule je úvodní, podává informace o naučné stezce a přírodní rezervaci Jedlový důl. Doplňuje ji mapka naučné stezky.

Na tabuli u zastávky č. 2 se dočtete o lesních porostech. V údolí převažuje buk lesní a smrk ztepilý. V menší míře je zastoupena jedle bělokorá, javor klen a jeřáb ptačí.

Tabule č. 3 informuje o lesní květeně. Ta je vzhledem k chladné oblasti a kyselé půdě chudá. Na jaře tu kvete devětsil bílý, v létě potom pryskyřník platanolistý. Daří se tu kapradinám – papratce samičí a bukovinci osladičovitému.

Čtvrtá zastávka je u Pekelné tůně. Na informační tabuli si můžete přečíst o Jedlovém dole, jeho geomorfologii a zdejší fauně. Fauně se věnuje i pátá tabule. Pojednává o broucích a dalších bezobratlých živočiších, zmiňuje se i obratlovcích, zejména ptactvu. Předposlední šestá tabule je věnována ochraně lesa. Psané informace na tabulích doplňují barevné fotografie popisované fauny a flóry.

Naučnou stezku s vodopády Jedlové si můžete začlenit do vlastní celodenní horské túry nebo si ji projít samostatně. Pokud do Josefova Dolu přijedete autobusem nebo vlakem, vydejte se z obce po modré turistické značce (souběžně s ní vede i žlutá značka) do Hujerova kouta k rozcestí Lesní brána. Od sklárny v Josefově Dole k Lesní bráně vystoupáte 1 km po asfaltové silnici. Pokud přijedete autem, můžete ho zanechat na odstavném stání u Lesní brány v ohybu silnice. Bude-li toto stání pro přibližně pět vozidel obsazené, popojeďte několik desítek metrů na parkoviště u žluté turistické značky.

Fotografie použité v článku můžete zakoupit v mé fotobance.

Leave a Reply